Advokatbyrå Kalmar / Västervik - Advokathuset Rickard Appelberg

Välkommen till din Advokat Kalmar/Västervik. Vi är en advokatbyrå med lång erfarenhet och spetskompetens är Advokat Rickard Appelberg din främsta advokat i Kalmar/Västervik.

Advokat Rickard Appelbergs primära område inom juridik är straffrätt (brottmål) där byrån främst arbetar som försvarare och målsägandebiträden. Stor kunskap finns både inom familjerätt som rättshjälpsbiträde, som ombud i vårdads- och umgängesprocesser, personskadereglering, hyrestvister samt som offentligt biträde i mål rörande LVU, LPT och LRV.

Advokat Kalmar / Västervik drivs engagerat av erfarne Rickard Appelberg

Advokat Rickard Appelberg i Kalmar/Västervik har alltid det främsta fokuset på dig som behöver juridisk hjälp och rådgivning rörande vårdnadsfrågor eller brottmål.


Hos vår advokatbyrå blir du alltid väl bemött och omhändertagen av empatiska och engagerade jurister som i första hand arbetar med humanjuridik där fokuset ligger på de rättsliga frågor som finns ur en privatpersons perspektiv.

Du kan alltid vara säker på att advokatbyrån Advokat Rickard Appelberg i Kalmar/Västervik både är prestigelös och engagerad oavsett vilket typ av fall som är aktuellt. Hos advokatbyrån i Kalmar/Västervik är det av yttersta vikt att den rådgivning som ges representerar firman på bästa vis samt siktar mot ett konkret och realistiskt mål som känns rimligt såväl för klienten som för juristen.


Som klient hos oss ska du känna dig säker från första mötet till sista stund. Oavsett om det handlar om att signera eller teckna juridiska moment eller om det rör sig om en tvist som ska tas upp i domstol. Hos advokatbyrån Advokat Rickard Appelberg i Kalmar/Västervik väger det personliga mötet och stöttningen tungt och följer som en röd tråd genom hela uppdraget. Hos din advokat i Kalmar/Västervik är alltid klienten i primärt fokus. Letar du efter skickliga jurister med bred samt flerårig kompetens? Kontakta vår advokatbyrå för en kostnadsfri rådgivning.
Läs mer Advokat Göteborg samt Advokat Uppsala
Hos din advokat i Kalmar/Västervik är alltid klienten i primärt fokus. Letar du efter skickliga jurister med bred samt flerårig kompetens? - Kontakta vår advokatbyrå för en kostnadsfri rådgivning.
Advokat Appelberg

Rickard Appelberg din jurist i Kalmar / Västervik

Advokat Rickard Appelberg själv besitter en stor kompetens och erfarenhet när det kommer till processjuridik, avtalsrätt, entreprenadrätt samt arbetsrätt.


Det är av yttersta vikt att alla klienter som Advokat Rickard Appelberg tar sig ann känner sig helt trygg och bekväm genom hela processen. Detta uppnås genom att alltid redogöra för vad du som klient förväntar dig utav processen samt att eventuella utgångar, möjligheter samt motstånd redogörs på ett konkret och förståeligt sätt.

I och med Advokat Rickard Appelbergs stora engagemang inom flertalet juridiska områden gör det honom till en mycket eftertraktad och unik advokat i branschen. Försprånget ligger i att firman alltid är redo att tillvarata dig som klient och sätta dig i främsta fokus.


Behöver du juridisk hjälp eller rådgivning, men är osäker på vilket område din rättsliga fråga faller under? Då kan du när som helst kontakta Rickard på: 070-7170456 eller läs mer här på hemsidan!

Du är givetvis alltid varmt välkommen att besöka Advokat Rickard Appelbergs mottagningskontor i Kalmar/Västervik också.

Läs mer

Jurist Rickard Appelbergs advokatbyrå i Kalmar / Västervik:

Advokat Rickard Appelberg i Kalmar/Västervik besitter bred kompetens på en rad olika rättsområden. Den djupgående kunskapen och mångåriga erfarenheten gör Advokat Rickard Appelberg till det givna valet när du behöver juridisk hjälp i Kalmar/Västervik. Här följer några rättsområden som Advokat Rickard Appelberg behärskar:

Arbetsrätt

Advokat Rickard Appelberg kommer agera ombud för dig gentemot din arbetsgivare. I just detta fall är en skicklig jurist av yttersta vikt för att få ett lyckat utfall.

Avtalsrätt

Även här kommer Advokat Rickard Appelberg agera ombud för dig som part i ett avtalsförhållande eller för er båda om så är fallet och reder i dessa frågor ut alla frågetecken och juridiska utgångar rörande avtal av olika slag.

Entreprenadrätt

Som ombud för dig som part i en tvist med en entreprenör. Ett exempel på ett sådant fall skulle kunna vara att entreprenören i fråga inte har uppfyllt sina skyldigheter som redogjorts för på avtal. Det är i dessa fall avgörande om du har en skicklig jurist vid din sida för att få rätt utfall.

Brottmål

Som försvarare. Om du som klient blivit eller står inför att bli åtalad för ett eller flera brott kommer Advokat Rickard Appelberg att ta dig i försvar under processens gång.

Målsägandebiträde

Om du däremot är den som blivit utsatt för brott så kommer Advokat Rickard Appelberg att företräda dig samt att föra din juridiska talan mot brottsförövaren i en rättegång.

Advokat Kalmar

Advokat Rickard Appelbergs Juristfirma erbjuder dig den hjälp du behöver!

ÄR NI EN FAMILJERÄTTSADVOKAT I KALMAR?

Ja, Rickard Appelberg åtar sig bland annat uppdrag inom familjerätt.

FÖRETRÄDER NI MISSTÄNKTA FÖR BROTT I HELA KALMAR LÄN?

Rickard Appelberg åtar sig uppdrag som offentlig försvarare i hela Kalmar Län.

JAG ÄR I EN VÅRDNADSTVIST, KAN NI AGERA OMBUD FÖR MIG?

Ja. Rickard Appelberg har lång erfarenhet av vårdnadstvister i Kalmar.

Advokat Kalmar berättar....

Att finansiera en juridisk process kan oroa många. Men oroa dig inte i onödan! Advokat Rickard Appelberg hjälper dig gärna att vägleda och reda ut allting som rör finansieringen.

Dessutom har du som innehar någon typ av försäkring mycket goda chanser att få hjälp med finansieringen av din advokats arvode. I vissa fall går även andra aktörer in och hjälper till med finansieringen, beroende på vilka juridiska frågor som berörs.

Redan tidigt i en process får du hjälp av Advokat Rickard Appelberg att kartlägga vilka kostnader som kan komma som följd av en juridisk process samt vilka resurser du redan besitter för att kunna lösa detta.

Ett exempel är hemförsäkringen oftast åtminstonde advokatkostaden, Om din hemförsäkring inte skulle visa sig vara tillräcklig kan även bostadsförsäkringen täcka upp till viss del. Det finns även fall där till och med bil- och båtförsäkringar har rättsskydd vilket kan vara en god bit på vägen.

Om dina försäkringar inte skulle vara tillräckligt täckande, eller om du inte ens har några tecknade försäkringar så har du alltid hjälp till rättshjälp. Rättshjälp är ett slags skyddsnät som finns i Sverige - detta för att hjälpa dem som inte har någon försäkring eller människor med lägre inkomster.

Utöver detta kan även domstolen samt rättshjälpsmyndigheten bevilja eventuell rättshjälp. Oavsett om du har finansiella frågor eller andra juridiska frågor är du varmt välkommen att ställa dem till din Advokat Rickard Appelberg i Kalmar/Västervik.

Kontakta oss om du vill veta mer om Din juristbyrå i Kalmar / Västervik

Integritetspolicy

Med “personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Advokathuset Rickard Appelberg är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Vi behandlar alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har.