Brottmålsadvokat Kalmar / Västervik - Jurist Rickard Appelbergs Advokatbyrå


Brottmål är när ett brott skett och saken skall komma att tas upp i rättegång. Först och främst görs en förundersökning av polisen. I de fall då förundersökningen gett tillräckligt starka misstankar om vem som begått brottet i fråga väcker en åklagare åtal och åtal väcks mot den misstänkte. Väl i tingsrätten ska åklagaren sedan kunna bevisa att brottet begåtts av den åtalade. Den som utsatts för brottet kallas målsägande. Läs mer om brottmål

Brottmålsadvokat Kalmar / Västervik - Jurist Rickard Appelbergs Advokatbyrå

Har du blivit utsatt för ett brott kommer Rickard Appelberg att företräda dig som klient i domstol i egenskap av målsägarbiträde. Rickard förser dig med både den hjälp och det stöd du behöver, både innan och under själva rättegången.

Målsägarbiträden betalas av vanligtvis av staten och du har friheten att välja vilken försvarsadvokat du vill till uppdraget. Rickard Appelberg antar sig varje unikt fall med största engagemang och empati för dig som klient och din unika situation. Till en början så informerar Rickard dig om dina möjligheter till skadestånd, därefter skapar han ett skadeståndskrav för brottet.

Om du misstänks för ett brott kan du välja självklart även då utse Rickard till din offentliga försvarare. I rättegångar av brott som kan leda till fängelsestraff betalar staten för din försvarare. Du har självklart rätt att välja vilken jurist som helst.

Brottmålsadvokat Kalmar/Västervik - Jurist Rickard Appelberg

Sedan dag 1 har Advokat Rickard Appelberg fokuserat på familjerättslig rådgivning. Det hela började i Stockholm men Idag har verksamheten expanderat även till Kalmar/Västervik. Dessutom har byrån utvecklat sitt primära fokus och sysslar inte längre endast med familjerätt utan även brottmål.

Detta för att kunna erbjuda sina klienter en helhetslösning.
Så för den som är i behov av en engagerad brottmålsadvokat i Kalmar/Västervik, där klienten alltid står i fokus och där tilliten och tryggheten mellan klient och brottmålsadvokat är av yttersta vikt, är Advokat Rickard Appelberg den rätta brottmålsadvokaten för dig

Vad gör en brottmålsadvokat?

En brottmålsadvokat utses av domstolen och är en advokat tillsatt för att hjälpa den som blivit misstänkt eller åtalad för brott. En brottmålsadvokat är alltså en försvarsadvokat som du erbjuds om du har blivit anklagad för brott och är i behov av en brottmålsadvokat. Som misstänkt eller anklagad för brott har en Du i princip rätt till en brottmålsadvokat i alla ärenden. Du kan nekas rätten till en brottmålsadvokat i de fall du inte riskerar att dömas till fängelse. Rickards uppgift som Brottmålsadvokat är att hjälpa dig som klient i frågor inom brottmål. Detta gäller oavsett klientens erkännande eller eller förnekelse.

Brottmålsadvokaten Rickard kommer att företräda dig som klient genom hela processen, vilket innebär att han får medverka både på polisförhör och vid den eventuella rättegången. Du behöver heller inte tänka på att betala för brottmålsadvokaten själv då de i de flesta fall är staten som står för kostnaderna. Undantaget är då du som misstänkt har en väldigt god ekonomi. I detta falla kan du behöva betala för din egen brottmålsadvokat.

Advokat Kalmar

Personskador i Kalmar/Västervik

Skulle du råka ut för en olycka i trafiken, få en patientskada, skadar sig på arbetsplatsen eller kanske skada dig på fritiden kallas det inom juridiken att man fått en personskada/arbetsskada.

Advokat Appelberg hjälper dig i Kalmar/Västervik som råkat ut för personskada att begära rätt ersättning från försäkringsbolaget. Efter det att du har anmält personskadan till försäkringsbolaget kan vi ta tag i skaderegleringen.

Om personskadan inte skulle reda ut sig kan rickard företräda dig i domstolen. Rickard ser till är helhetsperspektivet. Därför klarar han av alla anspråk som kan bli aktuella på försäkringen redan från början.

Om du skulle råka ut för en personskada på arbetsplatsen kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det spelar ingen roll om du gjort dig illa på vägen till eller från jobbet, på arbetsplatsen eller någon annanstans under arbetstid.

advokat kalmar/vastervik