Familjerätt Kalmar/Västervik – Rickard Appelberg juristbyrå

Advokat Rickard Appelberg är verksam över hela Sverige men med rötterna i Kalmar/Västervik.

Med kvalificerad juridisk rådgivning med särskilt fokus på familjerätt har Advokat Rickard Appelberg genom åren hjälpt en rad familjer med juridiska frågor och processer.  

Familjerätt Kalmar/Västervik - I behov av en knivskarp jurist?

Advokat Rickard Appelberg besitter stor juridisk kompetens inom familjerätt och finns tillgänglig för dig som behöver hjälp med familjerättsliga frågor rörande boende, barn och ekonomi. Rickard erbjuder möjligheten att etablera samboavtal, äktenskapsförord, testamenten samt avtal kring barns boende och ert umgänge gentemot barnen om en skilsmässotvist uppstått.


 

Advokat Rickard Appelberg erbjuder dessutom skräddarsydd rådgivning inom familjerätt för att tillgodose alla dina behov. Advokat Rickard Appelberg gör allt för att förebygga onödiga familjerättsliga tvister som kan uppstår i er tillvaro när livet förändras. Detta givetvis på bästa möjliga kostnadseffektiva vis och med stor respekt för alla inblandade parter.

Om du blivit kallad till domstol är Advokat Rickard Appelberg det givna alternativet. På så vis blir du företrädd på bästa möjliga vis genom hela processen. Oavsett om du ska ställas inför domstol, myndigheter eller kommunens familjerättsliga avdelning så finns hjälp att få!  

Detta tack vare Rickards stora och starka handlingsförmåga, höga juridiska kompetens tillsammans med sin diplomerade erfarenhet.

Att Advokat Rickard Appelberg dessutom företrätt klienter över hela landet gör honom till en mycket god människokännare.

Om du som privatperson blivit utsatt för brott inom en familjerelation så kan du med trygghet vända dig till Advokat Rickard Appelberg. Här lyser Advokat Rickard Appelbergs främsta kompetens igenom i form av stort engagemang och stor erfarenhet i rollen som målsägandebiträde.

Målsägandebiträde syftar på rollen som ombud som blivit tilldelat av domsol åt den berörda individ som blivit utsatt för brottet i fråga. Detta för att brottsoffrets rätt till ersättning för både skada och kränkning ska bevakas och genomföras. Besök även Familjerätt Malmö samt Jönköping

Advokat Rickard Appelberg har flera års erfarenhet av familjerättsliga ärenden.


Familjerätt Kalmar

Advokat Rickard Appelberg är bara ett samtal bort, redo att agera målsägandebiträde i både familjerätt, vårdnads- och umgängestvister.

När du gjort en polisanmälan kan domstolen begära att du ska företrädas av ett målsägandebiträde. Det är då du på egen hand kan välja att kontakta Advokat Rickard Appelberg så han kan företräda just dig i din rättsprocess. Utöver detta kan Rickard givetvis även hjälpa dig i början av en process, med allt från anmälan till rådgivning inför besök hos polis m.m. För hjälp ifall du bor i huvudstaden kontakta Familjerätt Stockholm

Advokat Rickard Appelbergs huvudsakliga uppgift dock att agera stort stöd till dig som står inför en rättsprocess. Allt ifrån polisförhör och förundersökning till en rättegångs avslut. Advokat Rickard Appelberg är expert på området och vet vad en rättsprocess innebär. Därför är han ett givet mentalt stöd som kan både stötta men även tillgodose dig den kunskap som du behöver inför den rättsprocess du snart ska gå igenom.

Rickard kommer givetvis även vara ett tryggt stöd under förhörstiden samt föra din skadeståndstalan åt dig på ett mycket kompetent vis. Detta är en tjänst som staten dessutom betalar för målsägandebiträdets del.

Det viktigaste för Advokat Rickard Appelberg är att skapa en känsla av trygghet för dig som klient.

Att dina intressen och dina förhoppningar i rättsprocessen tas tillvara på är också någonting som Rickard värderar högt. Att vara prestigelös gentemot sina klienter är en självklarhet för Advokat Rickard Appelberg!

Rättsskydd

Din familjejurist se till att du får hjälp med rättshjälp som innebär att du som klient får hjälp att finansiera ditt brottmål om du inte har en tillräckligt stark privatekonomi. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som gör att ingen ska få sämre hjälp på grund av finansiella omständigheter. Det ska alltså aldrig vara en klassfråga att tillvarata sina juridiska rättigheter.

Rättshjälp är helt enkelt möjligheten att få dina kostnader i ett brottmål ersatta av den svenska staten. I vissa fall endast delar av kostnaden och i alla fall hela kostnaden både för dig och för ditt ombud. Den del som du själv behöver betala (i vissa fall) är baserade på din egen inkomst och dina förutsättningar.

Om du dessutom skulle ha en försäkring som omfattar rättsskydd kan du känna ytterligare lättnad - Advokat Rickard Appelberg sköter nämligen allting mellan dig och ditt försäkringsbolag!

Kontakta din juristbyrå i Kalmar / Västervik.