Försvarsadvokat Kalmar / Västervik

Ända sedan starten av Advokat Rickard Appelbergs firma har Rickard med stor medvetenhet vetat vart han vill lägga sitt fokus. Familjerättslig rådgivning har alltid utgjort grunden. Med tiden har även olika typer av helhetslösningar vuxit fram och idag kan han erbjuda dessa både i Kalmar/Västervik men även i Stockholm. Bor du i Kalmar/Västervik och behöver en betrodd och kunnig offentlig försvarare är Rickard Appelberg helt rätt val för dig! Du som klient står alltid i fokus och tillit samt trygghet är någonting som värderas mycket högt för Advokat Rickard Appelberg.

Så vad innebär offentlig försvarare?

Det är upp till domstolen att utse en offentlig försvarare om dem anser att målsägande är i behov utav en. En v främsta uppgift är alltså att biträda den person som är misstänkt eller åtalad för brott. När du blivit anklagad eller misstänkt för att ha begått ett brott har du i nästan uteslutande alla ärenden rätt att biträdas av en offentlig försvarare.

I enstaka fall nekas misstänkta personer rätten till offentlig försvarare, men detta är endast om den misstänkte inte riskerar att dömas till fängelse som påföljd för sina handlingar.

En offentlig försvarare företräder sin klient från första polisförhör ända fram till en eventuell rättegång.

Vanligtvis brukar staten ersätta alla kostnader för en offentlig försvarare och endast när den som står åtalad eller misstänkt har mycket goda ekonomiska förutsättningar kan denne själv behöva betala sin offentliga försvarare för dennes tjänster under hela processen.

Vad kan Advokat Rickard Appelberg, i detta fall som offentlig försvarare, erbjuda dig som klient?

Advokat Rickard Appelberg erbjuder dig som är klient i Kalmar/Västervik, och i vissa fall även i Stockholm, ett trygg ombud med rätt erfarenhet och kompetens för att driva dina mål framåt i en rättsprocess.

Från början var Advokat Rickard Appelberg i huvudsak verksam i Stockholm. År 2015 fick Rickard Appelberg inträde i Advokatsamfundet och därmed expanderade byrån även till Kalmar/Västervik. Genom att anställa en advokat som är specialist på brottmål och familjerätt förstärktes teamet i Kalmar/Västervik upp och likgiltigt stöd av offentlig försvarare kan numer fås både i Stockholm och i Kalmar/Västervik.

Att en lokal advokat anställts på byrån just i Kalmar/Västervik var av stor vikt för Rickard Appelberg. Advokaten har då med sig en god lokalkännedom och känner till Kalmar/Västervik på ett vis som någon utifrån inte kan göra på samma sätt.

En kunskap som kan vara av stor vikt i flertalet fall som firman tar sig ann. I och med expansionen av firman kan Advokat Rickard Appelberg nu erbjuda fullt stöd på bästa möjliga vis där behov av försvarsadvokat finns. Oavsett om du är bosatt i Kalmar/Västervik eller i Stockholm är du varmt välkommen att kontakta Advokat Rickard Appelberg för vägledning i brottmålsprocesser.

Advokat Rickard Appelberg har i många år drivit mål inom de flesta juridiska området i Stockholmsområdet men kan idag erbjuda sin spetskompetens i Kalmar/Västervik och Västervik med.

Varför skall du välja Advokat Rickard Appelberg som offentlig försvarare i Kalmar/Västervik?

Advokat Rickard Appelberg är en byrå som består av en mycket sammansvetsad grupp av advokater och jurister som tillsammans bidrar med att ge marknadens bästa möjliga service inom de juridiska områdena familjerätt och brottmål.

Tack vare flera års samlad kunskap finns det vägledning oavsett vilken situation du behöver rådgivning för. Advokat Rickard Appelberg vill alltid att du som klient ska känna stor trygghet och känna att ditt ärende sätts i första fokus.

Det är oavsett vilket typ av uppdrag du som klient har till oss. Familjerättsliga ärenden eller ett uppdrag som försvarsadvokat. Vi hjälper dig, oavsett om du är bosatt i Kalmar/Västervik eller i Stockholm. Vår vision är att säkerställa kontakten mellan dig som är klient och ditt ombud för att du ska känna dig 100% trygg genom hela ditt ärende. Hjälp finns att få - välj Advokat Rickard Appelberg!

Advokat Rickard Appelberg ser alltid till att Du får den bästa möjliga rådgivningen när du driver ett ärende i Kalmar/Västervik.

När Rickard antar sig uppdrag som offentlig försvarare i Kalmar/Västervik får ett personligt, rättssäkert och extremt professionellt ombud som har den långa erfarenhet som krävs för att driva Ditt ärende.

Rickard säkerställer även att kontakten med Dig och ditt ombud får Dig att känna högsta möjliga trygghet i att Ditt ärende tas väl hand om på rätt sätt.

Kontakta en Knivskarp Jurist idag! - Rickard Appelberg Advokatbyrå